Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

smuga
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
smuga
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viadancingwithaghost dancingwithaghost
smuga
smuga
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti

April 22 2017

smuga
7665 5e92 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 27 2017

smuga
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viaasylopath asylopath
smuga
7410 d944
Reposted frommeem meem viaasylopath asylopath
smuga
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
smuga
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viakindofnightmare kindofnightmare
smuga
Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty
— ŻULCZYK
Reposted fromcollarbones collarbones vianezavisan nezavisan
smuga
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 vianezavisan nezavisan
9072 4ba6
Reposted fromfission fission vianezavisan nezavisan
smuga
6284 10b9
Reposted frompastainmy pastainmy viaeruannalle eruannalle
smuga
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
smuga
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
smuga
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaszarakoszula szarakoszula
6955 31f9
smuga
6347 a06f
Reposted fromhormeza hormeza viaarwenan1 arwenan1
smuga
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapikkumyy pikkumyy

July 08 2015

smuga
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego że jest zła, ale że jest martwa.
— Anthony DeMello
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl